COLECŢIA „PE POTECI DE MUNTE”

MARIUS TERCHILĂ - SURÂSUL IZVOARELOR. ET IN ARCADIA EGO.

EDITURA WALDPRESS, TIMIŞOARA, 2023

ROURĂM SUFLETUL CU IUBIRE

Cetăți ale undelor de ape, cu peisaje pline de frăgezime, cu vifor și curcubee în vârtej de piscuri, cu aer de diamante conturează gingășia sălbatică a împărăției munților. Pe plan spiritual cunoaștem tainele nemărginirilor profunde, miracolul tandru al armoniei, prieteniei, gândul bun, fapta și vorba bună. Dragostea pentru farmecul locurilor se însoțește cu experiența de bunătate, generozitate, noblețe sufletească, cu elanul culmii spiritului. Intrăm în camera de paradis a munților unde sălășluiesc pacea și dulceața, unde rourăm sufletul cu virtuți. Platon le-a numit: curaj, înțelepciune, dreptate, moderație, iubire. 

C. Noica observa că viața are sens când cinstim lucrurile care nu se sfârșesc, care preexistă și ne lasă în urmă, ideea care nu obosește, bucuria autentică, adevărată care stă. Pe potecile munților trăim vârtejul emoțiilor dăruite de Divinitate, eliberăm sentimentele inimii de umbre și dureri. 

Viața e darul lui Dumnezeu. Modul în care trăim e darul pe care îl facem Lui. În lumea fără de prihană a florii de colț cucerim diamantul piscurilor,  rourăm sufletul cu virtuți. Aspirăm la înfrățirea cu natura eternă, cu munții pe care îi încălzim cu dragostea noastră: „Dați-mi un trup voi munților”... (L. Blaga). Dorul, cuvânt rostit sau numai murmurat, râvnește să anuleze spațiul, să ne apropie de munții dragi. 

Pe poteci dialogăm, despre înțelepciunea Antichității, despre Banchetul lui Platon, carte a libertății, despre esența dragostei cu aparențele și manifestările ei, despre prietenie. Accentul apasă în carte pe virtuțile, pe mărinimia Domnului: iubirea de dușmani, iertarea, mila, discreția, dărnicia, curajul

Natura cântată pe poteci de vis și vrajă e un pretext al dialogului, al creației, al cunoașterii spirituale. În carte prind viață comorile naturii, lacuri, râuri, peșteri misterioase, podoabe ale armoniei în opoziție cu gulagul urban al corupției, al setei de „a avea”. Noi poteci în munții noștri, Poiana Ruscă, în Banatul Montan, Munții Aninei (Cascada de la Piatra Moale), în Munții Trascău (fascinantele poteci din zona RIMETEA, Piatra Secuiului, Colții Trascăului...).

Elogiu al iubirii, al credinței, al pioșeniei, cartea are în centru EROSUL: „Dragostea-i unica vecie dată nouă” (V. Voiculescu).

Comenzi la adresa termarius@gmail.com